Ștampila instituției pe documentele emise de către Autoritatea Electorală Permanentă

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că, începând de astăzi, 15.02.2021, pe documentele emise de către AEP nu se va mai aplica ștampila instituției, cu excepția proiectelor de acte normative.

          Ordinul președintelui AEP a fost emis în concordanță cu dispozițiile art. V alin. (21) și alin. (22) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: (21) Persoanele juridice de drept public nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice;

(22) Persoanele juridice de drept public nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea și persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entitățile fără personalitate juridică.

          Precizăm că ștampila instituției va fi aplicată în continuare, până la data de 01.03.2021, doar pe corespondența primită și expediată la nivelul AEP prin Poșta Militară, pe proiectele de acte normative și, acolo unde este cazul, pe documentele contabile.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here