Un loc în inima lui Dumnezeu!

Oștirile înaintate ale lui Israel au descoperit că lucrările puternice ale lui Dumnezeu au mers înaintea lor. În Ierihonul rău, o femeie păgână a spus: „Domnul Dumnezeul tău, El este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ”. Iosua 2:11 .

Prin credință „Rahab nu a pierit împreună cu cei ce n-au crezut”. Evrei 11:31 . Iar convertirea ei nu a fost un caz izolat. Gabaoniții au renunțat la păgânism și s-au unit cu Israel, împărtășind binecuvântările legământului.

Nicio distincție de naționalitate, rasă sau castă nu este recunoscută de Dumnezeu. Toți oamenii sunt una prin creație; toți sunt una prin răscumpărare. Hristos a venit să dărâme fiecare zid de despărțire, să deschidă fiecare compartiment al curților templului, pentru ca fiecare suflet să aibă acces liber la Dumnezeu.

Dragostea lui este atât de largă, atât de adâncă, atât de plină, încât pătrunde peste tot. Îi scoate din influența Satanei pe cei care au fost înșelați de înșelăciunile sale și îi pune la îndemâna tronului lui Dumnezeu. “Toate marginile pământului” a fost inspirat să cânte psalmistul, “îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta.”

Psalmul 22:27 ; SS 195

Abel Iștoc, pastor, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here