Păcatul colectiv!

IOSUA 7: 10-11
“Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit şi le-au ascuns printre lucrurile lor.”Istoria lui Acan ne învață lecția solemnă că, pentru păcatul unui om, nemulțumirea lui Dumnezeu va apărea asupra unui popor sau a unei națiuni până când nelegiuirea va fi cercetată și pedepsită. Păcatul este corupător în natura sa. 

Un bărbat infectat cu lepra sa mortală poate transmite pata la mii… Dragostea lui Dumnezeu nu va duce niciodată la minimalizarea păcatului; nu va acoperi sau scuza niciodată o greșeală nemărturisită… Are legătură cu toate actele, gândurile și sentimentele noastre. Ne urmărește și ajunge la fiecare izvor secret al acțiunii. Prin îngăduința în păcat, oamenii sunt conduși să privească cu ușurință Legea lui Dumnezeu. 

Mulți își ascund fărădelegile de semenii lor și se lingușesc că Dumnezeu nu va fi strict pentru a marca nelegiuirea. Dar legea Lui este marele standard al dreptății și, cu ea, fiecare act al vieții trebuie comparat în ziua aceea când Dumnezeu va aduce la judecată orice lucrare, orice lucru secret, fie că este bine sau rău. Puritatea inimii va duce la puritatea vieții. Toate scuzele pentru păcat sunt zadarnice.  CC 120

Abel Îștoc, pastor Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here